Novinky

HDC ako pripravovaný štandard v oblasti individuálneho rozvoja hráča
08.03.2024

HDC ako pripravovaný štandard v oblasti individuálneho rozvoja hráča

Zámerom našej spoločnosti je vytvoriť riešenie sofistikovaných hokejových centier pod značkou HDC, ktoré sa stanú svetovým štandardom v oblasti individuálnej prípravy hokejistov. Ide o centra, ktoré pozostávajú zo štyroch tréningových zón: zóna Fusion Skating, Strelecká zóna, Hokejový gym a Testovacia zóna. Každá zóna je navrhnutá tak, aby zdokonalila zručnosti hokejistov, poskytujúc špičkové vybavenie a inovatívne technológie.

Výber HDC znamená viac než len zriadenie tréningového centra; ide o vytvorenie špičkového miesta pre zdokonaľovanie hokejistov. Naši klienti sa pri konfigurácii svojich centier riadia našimi odbornými odporúčaniami, zahŕňajú všetky tréningové zóny a ponúkajú programy zosúladené s našimi usmerneniami. To zaručuje najrýchlejšie a najefektívnejšie tréningové procesy, čím sa centrá HDC odlišujú od ostatných.

Naša spoločnosť je dlhodobo zameraná na vývoj metódy individuálnej prípravy hráčov v spolupráci so svetovými odborníkmi. Tento prístup aplikujeme najmä v našich centrách pod značkou HDC, kde hráči dosahujú rýchle a efektívne zlepšenia. Dôležitou myšlienkou je správne aplikovanie vedeckých poznatkov z výskumu a vývoja do praxe, čo je jednou z najdôležitejších úloh našej spoločnosti.

Stratégia našej spoločnosti sa sústreďuje na budovanie kľúčových centier pod značkou HDC po celom svete.

Dôležitým krokom na našej ceste je otvorenie nového centra v Prahe, ktoré bude vybavené najnovšími technológiami a bude slúžiť aj na demonštračné účely, či ako školiace stredisko pre vzdelávanie trénerov. HDC Czech Republic v Prahe bude nielen spĺňať vysoké štandardy práce s hráčmi, ale aj podporovať vzdelávanie a overovanie vedeckých metód v praxi.

Zároveň treba poznamenať, že naša spolupráca s partnermi, ako je napríklad spoločnosť SportSenses, ktorá sa zameriava na testovanie vplyvu zraku športovcov pri hre, či SportContract pre analýzu hry v hokeji, či inými partnermi, sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našej úspešnej cesty v oblasti individuálneho rozvoja hráčov.

Veríme, že kombináciou najnovších technológií, založených aj na základe umelej inteligencie, spolu s inovatívnou tréningovou metódou vytvorenou v spolupráci so svetovými odborníkmi a v spolupráci s našimi partnermi, dodávajúcimi špičkové služby pre hráčov a tímy, vytvoríme mimoriadne atraktívny produkt na trhu. Takýto produkt pod značkou HDC sa bude môcť stáť štandardom pre individuálny tréning športovcov po celom svete.