Novinky

Šťastné a veselé Vianoce Vám želáme všetci z HDTS Group a zároveň vyjadrujeme vďaku za Vašu spoluprácu a prajeme Vám krásne zimné obdobie.