Novinky

Vytvorenie hokejového centra
Vytvorenie hokejového centra
12.09.2023

Vytvorenie hokejového centra

Uvažujete o otvorení vlastného hokejového diagnostického tréningového centra vo vašom regióne? V tomto článku a videu Vám predstavíme štandardný postup, jednotlivé kroky, ktoré sú pri realizácii takýchto projektov nevyhnutné.

V prvom rade každý projekt začína definovaním konkrétnej konfigurácie pre klienta. V závislosti od jeho predstáv o veľkosti plánovaného podnikania, cieľových skupinách potenciálnych zákazníkov, možnostiach s priestormi pre projekt, rozpočte a pod. určí sa najvhodnejšia konfigurácia.

Na základe zvolenej konfigurácie, vytvorenej v súlade s priestormi klienta, je vyhotovená vizualizácia. Vizuálna podoba centra poskytuje možnosť pozrieť sa na umiestnenie všetkých jeho komponentov a 3D model umožňuje predstaviť si, ako bude vyzerať vo všetkých detailoch.

Potom, po dodržaní všetkých formálnych postupov, prichádza na rad logistika. Dovoz tovaru na miesto, montáž technológie u klienta. Po namontovaní všetkých častí a komponentov budúceho centra na miesto – korčuliarske trenažéry HST, syntetický ľad na všetkých tréningových plochách, hokejové vybavenie, komponenty hokejového gymu atď. - nasleduje inštalácia a konfigurácia celej „inteligentnej“ elektroniky. Napríklad, sú to kamery pre systém analýzy techniky korčuľovania pomocou umelej inteligencie Skating Analysis, smart-bránka so senzormi a radarom Shooter, diagnostický ekosystém beeSPORT a mnoho ďalších komponentov v závislosti od konfigurácie. Po dokončení všetkých technických opatrení a pripravenosti centra na uvedenie do prevádzky môžu vyškolení (a nami certifikovaní) tréneri postupne začať pilotné tréningy v novom centre.

Oficiálne sa prípravný proces centra končí prestrihnutím červenej pásky na otváracom ceremoniáli. Osobitne treba poznamenať, že počas celého procesu sme v úzkom kontakte s klientom a promptne reagujeme na prípadné zmeny a poskytujeme plnú podporu pri spustení projektu.

Po otvorení poskytujeme aj rôzne služby na podporu rozvoja podnikania. V prvých mesiacoch môže výrazne pomôcť napríklad osobný lízing trénerov (ktorí dobre poznajú technológie a procesy práce v centre). Ak máte ešte nejaké otázky, určite nám napíšte, naši manažéri vás budú čo najskôr kontaktovať.