beeSPORT

Testovanie športovcov, reporty, analytický a plánovací SOFTVÉR

... riešenie pre optimálny vývoj športovcov 

Kontaktujte nás pre viac informácií o beeSPORTe, licenciách, cenách a o obchodných podmienkach. beeSPORT Vám radi odprezentujeme.

beeSPORT Vám prinesie

 • Presnú diagnostiku stavu hráča, identifikáciu talentovaných športovcov
 • Hráčsku kartu, profil hráča.
 • Porovnanie výsledkov v rámci tímu, vekovej či výkonnostnej kategórii.
 • Možnosť sledovania a korekcie progresu športovca.
 • Tvorbu optimálnych tréningových plánov.

 

Modulárny softvérový ekosystém

 • Multišportové riešenie (futbal, hokej, volejbal, tenis, plávanie, ...).
 • Špecializované testy pre vybrané športy.
 • Navrhnutý pre profi tréning športovcov, ale aj pre športových nadšencov.
 • Pre koho je vhodný:
  • Kluby
  • Asociácie
  • Športové centrá; Akadémie
  • Profesionálne fitness centrá.

 

Individuálny vývoj športovca & beeSPORT

beeSPORT pokrýva niekoľko oblastí tréningového procesu.


beeSPORT | family

 • beeSPORT|tester – aplikácia na diagnostiku a testovanie športovcov. Obsahuje niekoľko desiatok rôznych testov. Medzi ne patria univerzálne testy vhodné pre rôzne športy, ale aj špecializované testy, určené predovšetkým pre hokej a futbal. Aplikácia komunikuje s externými zariadeniami merajúce rôzne fyzikálne vlastnosti športovca. Tie sú súčasťou beeSPORT Suitcase. V prípade záujmu, po dohode a pokiaľ je to technicky možné, softvér napojíme na iné vaše zariadenia. Výsledok testov je okamžite zobrazený v číselnej aj grafickej podobe a následne odoslaný do Karty hráča. S takto získanými údajmi možno pracovať v ďalších moduloch beeSPORTu. Súčasťou aplikácie sú metodické video manuály. 

 • beeSPORT|reporter - aplikácia vytvárajúca individuálne aj skupinové reporty z testov. Údaje sú veľmi prehľadné a to v číselnej aj grafickej podobe. Výsledky meraní môžu byť porovnávané s normami, prípadne na najlepší výsledok dosiahnutý v konkrétnej meranej skupine. Súčasťou reportu môže byť komentár k výsledkom športovca ako aj odporúčania pre jeho zlepšenie.

 • beeSPORT|lux trainer - aplikácia obsahujúca kategorizované cvičenia podľa rôznych kritérií aj s príkladmi. Umožňuje trénerom zostaviť optimálny tréningový plán.

 • beeSPORT|reminder - aplikácia pre smartfóny. Modul "trainer" odošle konkrétnemu športovcovi tréningový plán do jeho smartfónu a v aplikácii "reminder" ho potom môže používať, napríklad ako kalendár.

 • beeSPORT|center - informačný systém športového centra. Správa zdrojov centra - priestory, ľudia, zariadenia a pomôcky. Časový harmonogram centra, sledovanie úhrad, správa športovcov, mailová komunikácia a veľa ďalšieho.

 

Hokejová nadstavba beeSPORTu navyše obsahuje

Na skvalitnenie tréningu hokejistov:

 • beeSPORT|live delay - prehrávanie videa z tréningovej aktivity s niekoľko desiatok sekundovým oneskorením. Výborný nástroj na inštruktáž pre hráča a najmä trénera, kde si môžu obaja pozrieť spätne cvičenie.

 • beeSPORT|peripheral navigator - zlepšuje periférne videnie hráča niekoľkými výbornými cvičeniami.

 • beeSPORT|shooter navigator - zlepšuje strelecké schopnosti hráča. Hráč strieľa na viaceré ciele, ktoré mu určuje tento nástroj.

 • beeSPORT|skating analysis - robustná aplikácia natáčajúca pohyb hráča. V aplikácii je možné následne analyzovať pohyb dôležitých bodov na tele športovca a tým pomáha, pri vhodnej interpretácii, zlepšovať jeho pohybové schopnosti, napríklad pri korčuľovaní.

 • beeSPORT|instructor - aplikácia obsahujúca asi 200 video cvičení na hokejovom trenažéri. Výborný nástroj na zlepšovanie korčuliarskych schopností hráčov rôznej výkonnostnej úrovne.

Špeciálne testy určené pre hokejový trenažér:

 • beeSPORT|wingate – anaeróbny test, často používaný napríklad aj na stacionárnom bicykli. Meria maximum anaeróbneho výkonu a kapacity. Tento test je možné realizovať na hokejovom trenažéri pre presnejšiu simuláciu reálneho pohybu hokejistu.

 • beeSPORT|stride power – špeciálny test merajúci výkon pri korčuľovaní a hľadajúci optimálnu rýchlosť hokejového trenažéra pre zlepšenie korčuliarskych schopností hráča.

 • beeSPORT|power gate – špičkový test realizovaný na hokejovom trenažéri, ktorý meria anaeróbny výkon hokejistu pri pohybe simulujúcom jeho reálnu záťaž pri zápase. Na základe tohto je možné definovať optimálne tréningové plány a odporúčania pre konkrétneho hráča.

 

Software Roadmap

beeSPORT podľa etapy prípravy športovca

 

Procesná schéma beeSPORT

... riešenie pokrýva základné fázy tréningového procesu športovca.

 

beeSPORT concept

Rodina aplikáciií beeSPORT pracuje s údajmi, ktoré sú sústreďované v Karte hráča. Karta hráča obsahuje základné údaje o hráčovi, namerané hodnoty z kondično-koordinačných testov, testov zdravotného a mentálneho stavu, rôzne poznámky, komentáre a odporúčania a podobne. Karty hráčov sú bezpečne uložené v databáze, čo zabezpečuje ich jednotnosť a to vo všetkých moduloch beeSPORTu. Údaje sú historicky ukladané a teda beeSPORT umožňuje sledovať progres vývoja hráča. Parametre hráča môžu byť porovnávané s normami.

beeSPORT Suitcase je sada periférnych snímačov/zariadení na meranie rôznych fyzikálnych hodnôt z vlastnej produkcie HDTS tak, aby bolo možné zrealizovať jednotlivé testy. Pokiaľ je potrebné aplikáciu beeSPORT|tester pripojiť k iným meracím zariadeniam, po dohode a pokiaľ to je technicky možné, dané zariadenie pripojíme.

Užívateľské prostredie

... je moderné, ergonomické a responzívne. Môžete si ho nastaviť v tmavej a svetlej schéme.

beeSPORT | tester

Dôležitý modul z rodiny beeSPORT pre diagnostiku a testovanie športovcov. beeSPORT|tester si prevezme z Karty hráčov, ešte pred samotným meraním, potrebné údaje o hráčoch a zadefinovanú tzv. testovaciu jednotku. Tá obsahuje najmä zoznam testov a testovaných športovcov. Po zrealizovaní testu sú výsledky hráča okamžite zobrazené. Po dokončení testovania športovcov sú výsledky odoslané do Hráčskej karty. Z tej je potom možné údaje čítať a spracovávať, vytvárať reporty. beeSPORT|tester umožňuje trénerovi komentovať namerané výsledky, prednosti, oblasti zlepšenia, rôzne odporúčania. beeSPORT|tester je aplikácia, ktorá nepotrebuje počas svojej práce konektivitu na Internet. S kartou hráča sa synchronizuje po pripojení na Internet.

beeSPORT|tester obsahuje viac ako 50 testov. Tie možno rozdeliť do niekoľkých kategórii :

 • Fitness zručnosti
 • Hybridné zručnosti
 • Mobility zručnosti
 • Koordinačné zručnosti
 • Test na stacionárnom bicykli.

Plus špeciálne testy pre hokej možno rozdeliť na:

 • Testy na ľade
 • Testy na korčuliarskom trenažéri.

K aplikácii beeSPORT|tester sa pripájajú rôzne meracie prístroje, snímače, tréningové zariadenia. Potrebnú sadu týchto zariadení obsahuje beeSPORT SUITCASE. Sú nimi:

 • Jumper
 • Agility Check
 • Tapping Check
 • Dyne
 • SWAY
 • Light Gates.

beeSPORT | reporter

Aplikácia na vytváranie rôznych reportov podľa požiadaviek používateľa. Potrebné údaje sú uložené v Hráčskych kartách, ktoré boli predtým namerané, okomentované a podobne. Reporty je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

 • Individuálne reporty
  • Bez alebo s porovnaním s normami
  • Možné sú rôzne typy noriem (klubové, pre rôzne výkonnostné a vekové kategórie, normy za danú skupinu, tím, ...)
 • Skupinové reporty
  • Bez alebo s porovnaním s normami
  • S porovnaním na najlepšieho v rámci definovanej skupiny športovcov
 • Progres reporty
  • Obsahom je história vývoja športovca.

Report, okrem výsledkov z fyzických testov, môže obsahovať aj ďalšie údaje z Hráčskej karty. Napríklad údaje o zdravotnom alebo mentálnom stave športovca. Výsledkom je PDF report, ale údaje je možné exportovať do MS Excelu.

Príklad individuálneho reportu:

 

Príklad skupinového reportu:

Ako získať beeSPORT

Existujú tri možnosti ako si môžete obstarať beeSPORT:

 • Jednorazová kúpa licencií vrátane zaškolenia do ovládania systému a metodík práce s ním
 • Alebo prenájom SW licencií poplatkom na mesačnej báze
 • Alebo dodávka diagnostiky a interpretácie výsledkov a návrh tréningového plánu ako jednorazovej alebo opakujúcej sa služby.

Ktorá cesta je pre Vás najvýhodnejšia závisí predovšetkým od Vašich konkrétnych potrieb, možností a od predstáv práce so systémom.

Kontaktujte nás pre viac informácií o beeSPORTe, licenciách, cenách a o obchodných podmienkach. beeSPORT Vám radi odprezentujeme.

Napíšte nám