beeSPORT

beeSPORT ecosystem for professional testing of athletes
VIDEO

Testovanie športovcov, reporty, analytický a plánovací SOFTVÉR

... riešenie pre optimálny vývoj športovcov 

Kontaktujte nás pre viac informácií o beeSPORTe, licenciách, cenách a o obchodných podmienkach. beeSPORT Vám radi odprezentujeme.

beeSPORT Vám prinesie

 • Presnú diagnostiku stavu hráča, identifikáciu talentovaných športovcov
 • Hráčsku kartu, profil hráča.
 • Porovnanie výsledkov v rámci tímu, vekovej či výkonnostnej kategórii.
 • Možnosť sledovania a korekcie progresu športovca.
 • Tvorbu optimálnych tréningových plánov.

 

Modulárny softvérový ekosystém

 • Multišportové riešenie (futbal, hokej, volejbal, tenis, plávanie, ...).
 • Špecializované testy pre vybrané športy.
 • Navrhnutý pre profi tréning športovcov, ale aj pre športových nadšencov.
 • Pre koho je vhodný:
  • Kluby
  • Asociácie
  • Športové centrá; Akadémie
  • Profesionálne fitness centrá.

 

Individuálny vývoj športovca & beeSPORT

beeSPORT pokrýva niekoľko oblastí tréningového procesu.


beeSPORT | family

 • beeSPORT|tester – aplikácia na diagnostiku a testovanie športovcov. Obsahuje niekoľko desiatok rôznych testov. Medzi ne patria univerzálne testy vhodné pre rôzne športy, ale aj špecializované testy, určené predovšetkým pre hokej a futbal. Aplikácia komunikuje s externými zariadeniami merajúce rôzne fyzikálne vlastnosti športovca. Tie sú súčasťou beeSPORT Suitcase. V prípade záujmu, po dohode a pokiaľ je to technicky možné, softvér napojíme na iné vaše zariadenia. Výsledok testov je okamžite zobrazený v číselnej aj grafickej podobe a následne odoslaný do Karty hráča. S takto získanými údajmi možno pracovať v ďalších moduloch beeSPORTu. Súčasťou aplikácie sú metodické video manuály. 

 • beeSPORT|reporter - aplikácia vytvárajúca individuálne aj skupinové reporty z testov. Údaje sú veľmi prehľadné a to v číselnej aj grafickej podobe. Výsledky meraní môžu byť porovnávané s normami, prípadne na najlepší výsledok dosiahnutý v konkrétnej meranej skupine. Súčasťou reportu môže byť komentár k výsledkom športovca ako aj odporúčania pre jeho zlepšenie.

 • beeSPORT|lux trainer - aplikácia obsahujúca kategorizované cvičenia podľa rôznych kritérií aj s príkladmi. Umožňuje trénerom zostaviť optimálny tréningový plán.

 • beeSPORT|reminder - aplikácia pre smartfóny. Modul "trainer" odošle konkrétnemu športovcovi tréningový plán do jeho smartfónu a v aplikácii "reminder" ho potom môže používať, napríklad ako kalendár.

 • beeSPORT|center - informačný systém športového centra. Správa zdrojov centra - priestory, ľudia, zariadenia a pomôcky. Časový harmonogram centra, sledovanie úhrad, správa športovcov, mailová komunikácia a veľa ďalšieho.

 

Hokejová nadstavba beeSPORTu navyše obsahuje

Na skvalitnenie tréningu hokejistov:

 • beeSPORT|live delay - prehrávanie videa z tréningovej aktivity s niekoľko desiatok sekundovým oneskorením. Výborný nástroj na inštruktáž pre hráča a najmä trénera, kde si môžu obaja pozrieť spätne cvičenie.

 • beeSPORT|peripheral navigator - zlepšuje periférne videnie hráča niekoľkými výbornými cvičeniami.

 • beeSPORT|shooter navigator - zlepšuje strelecké schopnosti hráča. Hráč strieľa na viaceré ciele, ktoré mu určuje tento nástroj.

 • beeSPORT|skating analysis - robustná aplikácia natáčajúca pohyb hráča. V aplikácii je možné následne analyzovať pohyb dôležitých bodov na tele športovca a tým pomáha, pri vhodnej interpretácii, zlepšovať jeho pohybové schopnosti, napríklad pri korčuľovaní.

 • beeSPORT|instructor - aplikácia obsahujúca asi 200 video cvičení na hokejovom trenažéri. Výborný nástroj na zlepšovanie korčuliarskych schopností hráčov rôznej výkonnostnej úrovne.

Špeciálne testy určené pre hokejový trenažér:

 • beeSPORT|wingate – anaeróbny test, často používaný napríklad aj na stacionárnom bicykli. Meria maximum anaeróbneho výkonu a kapacity. Tento test je možné realizovať na hokejovom trenažéri pre presnejšiu simuláciu reálneho pohybu hokejistu.

 • beeSPORT|stride power – špeciálny test merajúci výkon pri korčuľovaní a hľadajúci optimálnu rýchlosť hokejového trenažéra pre zlepšenie korčuliarskych schopností hráča.

 • beeSPORT|power gate – špičkový test realizovaný na hokejovom trenažéri, ktorý meria anaeróbny výkon hokejistu pri pohybe simulujúcom jeho reálnu záťaž pri zápase. Na základe tohto je možné definovať optimálne tréningové plány a odporúčania pre konkrétneho hráča.

 

Software Roadmap

beeSPORT podľa etapy prípravy športovca

 

Procesná schéma beeSPORT

... riešenie pokrýva základné fázy tréningového procesu športovca.

workflow of beeSPORT ecosystem

beeSPORT concept

Rodina aplikáciií beeSPORT pracuje s údajmi, ktoré sú sústreďované v Karte hráča. Karta hráča obsahuje základné údaje o hráčovi, namerané hodnoty z kondično-koordinačných testov, testov zdravotného a mentálneho stavu, rôzne poznámky, komentáre a odporúčania a podobne. Karty hráčov sú bezpečne uložené v databáze, čo zabezpečuje ich jednotnosť a to vo všetkých moduloch beeSPORTu. Údaje sú historicky ukladané a teda beeSPORT umožňuje sledovať progres vývoja hráča. Parametre hráča môžu byť porovnávané s normami.

beeSPORT Suitcase je sada periférnych snímačov/zariadení na meranie rôznych fyzikálnych hodnôt z vlastnej produkcie HDTS tak, aby bolo možné zrealizovať jednotlivé testy. Pokiaľ je potrebné aplikáciu beeSPORT|tester pripojiť k iným meracím zariadeniam, po dohode a pokiaľ to je technicky možné, dané zariadenie pripojíme.

Užívateľské prostredie

... je moderné, ergonomické a responzívne. Môžete si ho nastaviť v tmavej a svetlej schéme.

beeSPORT | tester

Dôležitý modul z rodiny beeSPORT pre diagnostiku a testovanie športovcov. beeSPORT|tester si prevezme z Karty hráčov, ešte pred samotným meraním, potrebné údaje o hráčoch a zadefinovanú tzv. testovaciu jednotku. Tá obsahuje najmä zoznam testov a testovaných športovcov. Po zrealizovaní testu sú výsledky hráča okamžite zobrazené. Po dokončení testovania športovcov sú výsledky odoslané do Hráčskej karty. Z tej je potom možné údaje čítať a spracovávať, vytvárať reporty. beeSPORT|tester umožňuje trénerovi komentovať namerané výsledky, prednosti, oblasti zlepšenia, rôzne odporúčania. beeSPORT|tester je aplikácia, ktorá nepotrebuje počas svojej práce konektivitu na Internet. S kartou hráča sa synchronizuje po pripojení na Internet.

beeSPORT|tester obsahuje viac ako 50 testov. Tie možno rozdeliť do niekoľkých kategórii :

 • Fitness zručnosti
 • Hybridné zručnosti
 • Mobility zručnosti
 • Koordinačné zručnosti
 • Test na stacionárnom bicykli.

Plus špeciálne testy pre hokej možno rozdeliť na:

 • Testy na ľade
 • Testy na korčuliarskom trenažéri.

K aplikácii beeSPORT|tester sa pripájajú rôzne meracie prístroje, snímače, tréningové zariadenia. Potrebnú sadu týchto zariadení obsahuje beeSPORT SUITCASE. Sú nimi:

 • Jumper
 • Agility Check
 • Tapping Check
 • Dyne
 • SWAY
 • Light Gates.

beeSPORT | reporter

Aplikácia na vytváranie rôznych reportov podľa požiadaviek používateľa. Potrebné údaje sú uložené v Hráčskych kartách, ktoré boli predtým namerané, okomentované a podobne. Reporty je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

 • Individuálne reporty
  • Bez alebo s porovnaním s normami
  • Možné sú rôzne typy noriem (klubové, pre rôzne výkonnostné a vekové kategórie, normy za danú skupinu, tím, ...)
 • Skupinové reporty
  • Bez alebo s porovnaním s normami
  • S porovnaním na najlepšieho v rámci definovanej skupiny športovcov
 • Progres reporty
  • Obsahom je história vývoja športovca.

Report, okrem výsledkov z fyzických testov, môže obsahovať aj ďalšie údaje z Hráčskej karty. Napríklad údaje o zdravotnom alebo mentálnom stave športovca. Výsledkom je PDF report, ale údaje je možné exportovať do MS Excelu.

Príklad individuálneho reportu:

 

Príklad skupinového reportu:

Ako získať beeSPORT

Existujú tri možnosti ako si môžete obstarať beeSPORT:

 • Jednorazová kúpa licencií vrátane zaškolenia do ovládania systému a metodík práce s ním
 • Alebo prenájom SW licencií poplatkom na mesačnej báze
 • Alebo dodávka diagnostiky a interpretácie výsledkov a návrh tréningového plánu ako jednorazovej alebo opakujúcej sa služby.

Ktorá cesta je pre Vás najvýhodnejšia závisí predovšetkým od Vašich konkrétnych potrieb, možností a od predstáv práce so systémom.

Kontaktujte nás pre viac informácií o beeSPORTe, licenciách, cenách a o obchodných podmienkach. beeSPORT Vám radi odprezentujeme.

Napíšte nám