Hokejové tréningové centrá, trenažéry, metódy a programy, beeSport software

Produkty, služby a metodiky z dielne HDTS vychádzajú z požiadaviek na hokejových hráčov budúcnosti. Sú výsledkom našej dlhoročnej výskumnej práce expertov. Ich správnosť je overená praxou.

Výkonnosť teamu sa skladá z výkonu jeho členov. Vyvinuli sme koncept individuálnej prípravy hráčov, ktorý podporujeme portfóliom našich produktov a služieb.

Koncept rozvoja hráča

HOKEJOVÉ tréningové CENTRUM


Spoločnosť HDTS vyvíja, vyrába a dodáva širokú škálu produktov, ktoré vychádzajú z pochopenia hokejových trendov a potrieb. Hlavným produktom sú centrá rozvoja hokejových hráčov. Predstavujú komplexný systém s programami a nástrojmi zameranými na individuálne zlepšenie hokejových hráčov. Sú nimi nástroje pre špeciálne korčuliarske pásy (HST), ľad a na tréning na suchu.

Spätná väzba o výsledkoch hráča prichádza z vlastného softvéru beeSport. Je ľahko dostupná prostredníctvom internetu. Pre ľahšiu a zrozumiteľnejšiu orientáciu je hokejové centrum rozdelené do štyroch zón (korčuľovanie, streľba, GYM a testovanie).

Hokejový korčuliarsky trenažér     Vybudovanie centra

ZÓNY hokejového centra

SKATING zone

KORČULIARSKA | SKATING zone

Zóna určená na rozvoj individuálnych zručností hráča, ako sú korčuľovanie, streľba, manipulácia s hokejkou, prihrávky a periférne videnie. Zóna pozostáva z nášho jedinečného korčuliarskeho trenažéra a ďalších špecializovaných technológií.

Viac

STRELECKÁ | SHOOTING zone

Zóna vytvorená pre zlepšenie zručnosti v manipulácii s pukom. Zameraná na streľbu a manipuláciu s hokejkou. Urýchľuje tréningový proces. Na dosiahnutie požadovanej kvality a efektívnosti tréningového procesu musí byť pre zónu vytvorený dostatočný priestor.

Viac
GYM ZONE

FITNES | GYM zone

Zóna so zameraním na zlepšenie kondičných a koordinačných schopností hráčov. Vybavenie je upravené tak, aby vyhovovalo špecifickým potrebám a plánom prípravy hokejistov. Zameraná na dosiahnutie tak  krátkodobých ako aj dlhodobých cieľov.

Viac
Testing zone

TESTOVACIA | TESTING zone

Zóna pre testovanie vstupného stavu hráča. Je rozhodujúce pre vytvorenie kvalitného individuálneho tréningového plánu a stanovenie cieľov. Navrhnuté tak, aby dala dostatočné podklady pre optimálny tréningový plán.

Viac

+ ĎALŠIE MOŽNÉ ZÓNY

Štyri základné zóny môžu byť rozšírené o ďalšie a to podľa požiadaviek a potrieb. Medzi nimi napríklad Medical and Lab, Physiotherapist, Massage, Mental preparation and Education, Seminar and Video Analytics room, Coach room, Dressing rooms, ...

beeSPORT app family

testovací, analytický a plánovací SOFTWARE

  

beeSPORT - softvér na profesionálnu prípravu športovcov. Skladá sa z jednotlivých modulov (aplikácií), ktoré navzájom komunikujú.

Aplikácie neslúžia len na testovanie a diagnostiku. Poskytujú samotnú metodiku testov. Ich výsledky je možné porovnávať s normami. Na základe identifikovania predností aj nedostatkov pomáhajú zostavovať optimálny tréningový plán. A po jeho absolvovaní je možné opätovné pretestovanie a porovnanie výsledkov v opakujúcich sa tréningových cykloch.

beeSPORT je postavený na najmodernejších softvérových technológiách. Je ho možné používať na rôznych zariadeniach (laptop, tablet, smartphone).

 

Určenie jednotlivých modulov beeSport znázorňuje schéma nižšie.

 

 • beeSPORT|tester – slúži na diagnostiku a testovanie športovcov. Obsahuje niekoľko desiatok rôznych testov. Všeobecných pre rôzne športy ale aj špecializované. Aplikácia komunikuje s externými zariadeniami merajúcimi rôzne fyzikálne hodnoty, ktoré spracováva. Výsledkom je okamžitá informácia pre športovca alebo trénera.

 • beeSPORT|wingate – Anaeróbny záťažový test, ktorý sa najčastejšie vykonáva na stacionárnom bicykli a ktorý meria špičkovú anaeróbnu silu a anaeróbnu kapacitu. Tento záťažový test môžete vykonať aj na korčuliarskom trenažéri, aby ste získali čo najpresnejšie informácie o hokejistovi.

 • beeSPORT|stride power – Špeciálny test na vyhodnotenie sily korčuľovania a nájdenie optimálnej rýchlosti hokejového trenažéra (HST) pre rozvoj individuálnych schopností hráča.

 • beeSPORT|power gate – Test na hokejovom trenažéri pomáha merať špeciálny anaeróbny výkon a špecifickú vytrvalosť hokejového hráča. Môžete si vytvoriť individuálny vzdelávací program a odporúčania pre najlepší tréningový postup.

 • beeSPORT|shooter – slúži na vylepšenie streleckých schopností hokejistov. Určuje hráčovi miesto streľby a vyhodnocuje jej úspešnosť.

 • beeSPORT|motion analyser – aplikácia zobrazuje a analyzuje pohyb dôležitých bodov tela športovca a pomáha tak optimalizovať techniku športovca (napríklad techniku korčuľovania).

 • beeSPORT|reporter - prehľadné vyhodnotenia výsledkov testov jednotlivcov aj tímov. Možnosť porovnania s normami. Hráčska karta s jeho históriou.

 • beeSPORT|analyser – analytický nástroj na porovnávanie a vyhodnocovanie získaných informácií o športovcoch. Slúži na SWOT analýzu hráčov aj tímov.

 • beeSPORT|trainer – aplikácia obsahujúca kategorizované tréningy športovcov. Umožňuje trénerovi zostaviť optimálne tréningové plány.

 • beeSPORT|skating instructor - Aplikácia obsahujúca súbor viac ako 200 video cvičení na hokejovom trenažéri a ľade. Skvelý nástroj pre trénerov.

 • beeSPORT|fitness instructor - Aplikácia obsahujúca súbor GYM cvičení.

 • beeSPORT|reminder – špeciálna aplikácia pre smartfóny dávajúca športovcom aktuálny časový rozvrh tréningov.

 • beeSPORT|live delay – slúži na prehranie videa činnosti športovca s niekoľkosekundovým oneskorením. Výborná pomôcka pre trénerov aj športovcov.

 • beeSPORT|peripheral navigator – pomáha zlepšovať periférne videnie športovca rôznymi cvičeniami.

 • beeSPORT|center – informačný systém športového centra. Evidencia zdrojov, rôzne rozvrhy. Evidencia kontaktov, komunikácie a podobne.

 

Software Roadmap

DODATOČNÉ hokejové vybavenie

 

Rôzne hokejové a GYM pomôcky nájdete v našom e-shope. Medzi také patria balančné pomôcky pre rozvoj koordinácie pohybu, plyometrické stroje, pomôcky určené na rozvoj výbušnej sily, ako aj pomôcky určené do cardio zóny, či závesné posilňovacie systémy.

Do eShopu     Syntetický ľad