Kontakt

Identifikačné údaje

  • Obchodné meno: HDTS, a.s.
  • Sídlo: Dlhá 2B, 900 31 Stupava, Slovak Republic
  • IČO: 45 522 219
  • IČ DPH: SK2023035861
  • IBAN: SK80 7500 0000 0040 2331 1838, BIC: CEKOSKBX, Československá obchodná banka, a.s.

Základné údaje o spoločnosti si môžete nájsť aj na Obchodnom registri SR.