Novinky

Oplatí sa investovať do hokejového centra? Rozhovor s Bronislavom Kvasničkom, generálnym manažérom HDC Czech Republic
15.07.2022

Oplatí sa investovať do hokejového centra? Rozhovor s Bronislavom Kvasničkom, generálnym manažérom HDC Czech Republic

Zatiaľ čo pre väčšinu ľudí je leto obdobím dovoleniek a prázdnin, pre športovcov je to najnáročnejšie obdobie roka. Počas niekoľkých týždňov je potrebné položiť základy fyzickej prípravy, aby ste mohli vydržať celú nasledujúcu sezónu. Väčšina hokejistov absolvuje pred začiatkom predsezónnej prípravy v klube samostatný tréningový proces. Ideálnym miestom pre takúto prípravu profesionálov, ale i detí/mládeže je hokejové diagnostické tréningové centrum, kde profesionáli pracujú individuálne alebo v malých skupinách na rozvoji každého hráča. O práci takéhoto centra a o nuansách tréningu hokejistov sme sa rozprávali s Bronislavom Kvasničkom, generálnym manažérom a spolumajiteľom HDC Czech Republic.

Dobrý deň pán Kvasnička. Vaše centrum je v Českej republike a dokonca aj za jej hranicami veľmi obľúbené. Ako ste prišli na nápad otvoriť takéto centrum v relatívne malom meste Příbram?

Nápad vznikol vďaka môjmu synovi. Môj syn totiž začal hrať so svojím tímom o dva roky neskôr ako jeho spoluhráči a my sme hľadali nejaký spôsob, ako dobehnúť chýbajúcu techniku korčuľovania, a vlastne všetky chýbajúce zručnosti, ktoré mal. Prišli sme do centra, ktoré sme našli v Prahe a boli sme veľmi nespokojní, nebol tam žiadny systém, žiadny rozvoj, žiadny kvalitný tréner. A vtedy som si povedal, že takéto centrum je veľmi potrebné, je po ňom veľký dopyt, ale musí sa to uchopiť inak, musí sa riešiť správne, musíme mať správny systém rozvoja a potom môže byť takéto centrum skutočne úspešné. A prečo práve Příbram? Vychádzalo to zo štúdie, ktorú som si v rýchlosti urobil v ten večer. V tej som sa zaoberal, tým kde sa nachádzajú tímy v rámci Českej republiky, v rámci celého trhu a kde je najlepšia spádová oblasť. Z troch finálnych spádových oblastí mi vyšiel najlepšie Příbram, takže preto centrum vniklo v Příbrame.

Nemali ste obavu otvárať takéto veľké centrum v pomerne malo mestečku?

Myslím si, že primárnou otázkou nie je samotná veľkosť centra ale to, či veľkosť centra zodpovedá trhu, ktorý sa snažím obslúžiť. A preto je potrebné spracovať základnú analýzu toho, ako ten trh vlastne vyzerá. Kde sú aké tímy, ako ďaleko sú od tejto lokalizácie, kde centrum chceme otvoriť, aký potenciál tam je, koľko tímov tam existuje, aby sme dokázali odhadnúť, aký veľký príjmový potenciál takéto centrum bude mať. A potom sme dlho premýšľali, a bavili sme sa aj s našimi partnermi v HDTS, ako by malo takéto centrum vyzerať, aby bolo dostatočne silné a kvalitne vybavené, aby bolo pripravené prípadne i na budúci rast. To vlastne rozhodlo o otvorení takéhoto veľkého centra. Taktiež sme ešte mali jednu dôležitú myšlienku a to, že chceme otvoriť centrum, kde môže trénovať celý tím

Aký je vplyv relatívnej blízkosti veľkej Prahy na obsadenosť centra?

Existujú dva rôzne pohľady na vplyv blízkosti veľkého mesta na naše centrum. Jedným z pohľadov je veľkosť trhu. Je zrejmé, že veľké mesto má veľký potenciál, veľa tímov, veľa hráčov, veľa športovcov v rôznych vekových kategóriách, ktorí majú záujem o vlastný rozvoj a chcú sa systematicky posúvať vpred. No zároveň to môže znamenať aj konkurenciu, keď v tom veľkom meste už existujú iné centrá a tie sú už otvorené a sú známejšie ako to, ktoré otvárame. Aj my sme boli v takejto situácii, ale boli sme presvedčení, že kvalita, technológie a systematický spôsob práce nám v skutočnosti poskytnú jedinečnú konkurenčnú výhodu oproti tomu, čo môže existovať vo veľkých mestách. A táto skúsenosť nám dala za pravdu.

Išli ste v podstate do neznáma. Ako dlho Vám trvalo nájsť si správnych ľudí, priestory a nastaviť si business plán?

Úspech takéhoto centra závisí od troch kľúčových prvkov. A to je správna lokalita, správne a vhodné priestory, ako i tvár alebo povesť, schopnosti, skúsenosti hlavného trénera alebo vlastne celého trénerského tímu. Trvalo nám tri roky, kým sme našli vhodné priestory aj keď sme už mali vybranú lokalitu. Trvali sme na tom, aby priestory nášho centra boli v tesnej blízkosti, alebo ideálne priamo na zimnom štadióne. To je absolútne kľúčová výhoda, pretože to zjednodušuje obrovské množstvo programov, školení a všetkého, čo centrum ponúka. Takže odpoveď na vašu otázku sú tri roky.

Vedeli by ste povedať pár slov o návratnosti investícií centra a nastavenie správneho fungovania, aby centrum čím skôr začalo profitovať?

Návratnosť investícií je neoddeliteľnou súčasťou ekonomického plánovania takéhoto centra. Išli sme do toho s určitou predstavou, urobili sme si analýzu kapacity, nastavili sme si kapacitu a vytvorili sme model, ako by centrum malo skutočne fungovať. Náš plán návratnosti investícií bol založený na šiestich rokoch s predpokladom, že ho prijmeme, aj keď návratnosť bude o niečo neskôr. Od začiatku sme chceli trvať na kvalite. Každé centrum, alebo teda každá veľkosť centra, bude mať inú návratnosť investícií a nepochybne sa bude odvíjať od toho, ako bohato bude centrum vybavené a aké bude nastavenie centra. Plánovali sme to na šesť rokov a trochu nás zdržala pandémia, v rámci ktorej malo centrum obmedzenú prevádzku. Čiastočne bolo centrum zatvorené, ale v skutočnosti sme mohli fungovať hneď po otvorení športovísk, takže plán vlastne funguje tak, ako sme si predstavovali.

Usilujete sa o marketingovú podporu centra? Na čo kladiete najväčší dôraz?

Marketing je nesmierne dôležitou súčasťou fungovania celého centra. Najlepší marketing sú hráči, ktorí sa zlepšujú, pretože tí, ktorí sa zlepšujú šíria pozitívne posolstvo. V dnešnom svete sa však bezpochyby nezaobídeme bez digitálneho marketingu a ďalších digitálnych alebo komunikačných aktivít vo všeobecnosti. Naše marketingové aktivity teda zahŕňajú niekoľko oblastí. Ide o web, webovú komunikáciu, e-mailovú komunikáciu riadenú na základe našej databázy, sú to sociálne médiá a propagačné akcie, ktoré skutočne robíme pre centrum. Ale akýkoľvek tréning, ktorý tu robíme je vlastne súčasťou marketingu, pretože ten privádza klientov, ktorí sa zlepšujú, športovcov, ktorí sú dobre pripravení a to je najlepší marketing pre centrum.

Marketing robíte vo Vašom regióne, celej krajine či riešite ho ešte viac globálne?

Naše centrum bolo od začiatku budované na základe filozofie a rozhodnutia, že nechceme pracovať len pre lokálnych klientov alebo klientov v spádovej oblasti, ale chceme pracovať vlastne pre celý trh Českej republiky, ale aj mimo Českej republiky. Preto sme od začiatku vedeli, že sa chceme umiestniť tak, aby sme dokázali uspokojiť nielen miestny a český trh, ale aj zahraničných klientov. A preto sa na to náš marketing zameral – napr. viacjazyčná webová stránka, nutnosti mať v centre školiteľov, ktorí skutočne ovládajú cudzie jazyky a môžu školiť klientov z Nemecka, Rakúska, Holandska, Spojených štátov, Kanady atď. Náš marketing sa teda zameriava na miestny, národný ale aj ten globálny marketing. Vďaka tomu máme klientov z celého sveta. Mali sme už klientov z Vladivostoku, Kanady, Spojených štátov, Filipín, Holandska, Spojeného kráľovstva. Toto je výsledok toho, že robíme marketing zameraný aj na globálnu klientelu.

Keď už sme pri marketingu, za chvíľu príde obdobie, kedy záujem o prípravu v centre rapídne stúpne. Blíži sa čas kempov, predsezónnej prípravy. Máte už vybookované centrum na celé leto? Majú hráči ešte šancu sa objednať ku vám?

Jedným z kľúčových období fungovania centra je letná príprava a letné kempy. Toto obdobie je pre zákazníkov a naše centrum najrušnejšie. V podstate od decembra otvárame objednávky na letné kempy, robíme 5 týždňov letných kempov v rade, súbežne s tým robíme predsezónnu prípravu pre juniorov a dospelých hráčov. Takže toto najdôležitejšie obdobie začíname riešiť veľmi skoro, v polovici mája sme už plne obsadení.

Čo podľa Vás robí toto centrum výnimočným?

Je to kombinácia niekoľkých kľúčových faktorov. Po prvé je to šírka technológií, ktoré tu používame od diagnostických až po tréningové technológie, ako je skatemill, Shooter, Skating Analysis a tak ďalej. Zároveň pracujeme v rámci určitého systému, rozvoj hráčov je systematický, a to je ďalšia jedinečná vec, s ktorou tu pracujeme. Hľadáme a pracujeme na zdravom rozvoji hráčov, čo je ďalší prvok, ktorým sa naše centrum odlišuje od ostatných. A v neposlednom rade je to aj samotná poloha centra v Příbrame, pretože tu máme k dispozícií dve ľadové plochy a mnoho ďalších športovísk. Čo sa týka regenerácie je tu k dispozícií bazén, sauna a ďalšie regeneračné zariadenia. Taktiež tu máme vonkajšie atletické centrum a v blízkosti sú aj prírodné športoviská ako lesy, lúky, kde sa dá robiť kardio tréning. Kombinácia všetkých týchto vymožeností a zariadení robí toto centrum výnimočným.

Veľa sa hovorí o technológiách a metodikách v centre HDC. Vedeli by ste povedať z praxe, čo sa podľa Vašich skúseností najviac osvedčilo?

Pokiaľ ide o technológie, najväčším prínosom pre nás a pre každodennú prevádzku je kombinácia dvoch oblastí. To je diagnostika, pretože bez nej by sme vlastne vôbec nemohli správne čítať otvorenú knihu o hráčovi. Na základe diagnostiky môžeme následne veľmi presne zostaviť individuálny plán pre rozvoj hráča. Tento plán implementujeme do rôznych prostredí, ktoré tu máme, ako je to zóna Fusion Skating, strelecká zóna, gym zóna, ktorá je rozdelená na niekoľko ďalších pod-zón. Takáto kombinácia je absolútne kľúčová pre nastavenie správneho školiaceho procesu. Tieto rôzne zóny navzájom kombinujeme. Takže ak to zhrnieme, je to kombinácia diagnostiky, ktorú máme (alebo všetkých diagnostík, ktoré máme) a potom je to správne zónovanie a správne rozdelenie tohto centra, vrátane technológie, ako je skatemill, a všetkých programov a softvéru, ktoré k tomu patria.

A čo sa najviac páči vašim zákazníkom?

Našim zákazníkom sa najviac páči komplexný servis. Pretože z mladého zákazníka, vlastne dieťaťa, môžeme vytvoriť dospelého hráča. Dôležité pre zákazníka teda je, že im môžeme poskytnúť komplexné služby. Základom je správny športový rozvoj, tréning a trénerský rozvoj, aby sme mohli vždy hráča posúvať k lepším a lepším zručnostiam a výsledkom. Hráči sem prichádzajú na predsezónnu prípravu a nemusia sa o nič starať. My sa postaráme o všetko vrátane ubytovania, dopravy, prania, regenerácie, stravy, nápojov, takže celý tento komplexný servis potom hráči všetkých vekových kategórií a výkonnostných úrovní ocenia najviac.

Ako sa Vám darí spájať prípravu profesionálov, amatérov a detí v jednom centre?

Naše centrum bolo od začiatku založené a budované na filozofii, že sme schopní trénovať a rozvíjať hráčov vo všetkých vekových a výkonnostných kategóriách. Spravidla začíname s deťmi vo veku od 6-7 rokov, to sú tí najmladší, a smerom nahor je rozsah otvorený, vrátane profesionálnych hráčov. Podarí sa nám to premiešať, samozrejme, za predpokladu, že sa títo hráči nestretnú na ľade alebo sa nestretnú na jednotlivých miestach, musíme sa o to postarať. Centrum sa od začiatku môže postarať o akýkoľvek typ hráča za predpokladu, že má správnych trénerov a správny rozvojový program.

Vedeli by ste spomenúť zaujímavý príbeh, kedy sa hráč po tréningoch vo Vašom centre viditeľne zlepšil?

Máme niekoľko príbehov a vždy nás najviac poteší, keď hráč, ktorý sa tu pripravuje, dosiahne významný úspech. Existuje niekoľko takýchto príbehov, napríklad sme mali poľského juniorského hráča, ktorý sem prišiel začiatkom roka 2020 na trojtýždňovú predsezónnu prípravu na tray out do Spojených štátoch, nakoniec tu zostal tri mesiace, potom odišiel do Spojených štátov na tray out a bol skutočne draftovaný tímom v Spojených štátoch. Druhý príbeh je o tom, ako sem na 4 týždne predsezónnej prípravy prišiel extraligový hráč Dynama Pardubice a stal sa jedným z najlepších strelcov v nadchádzajúcej sezóne. Tieto príbehy vlastne potvrdzujú, že filozofia, ktorú sme tu zaviedli, funguje dobre.

Máte ešte nejaké nápady či priestor na zlepšenie v takomto špičkovom centre?

Z praxe vidíme, ktorým smerom by sme chceli centrum ďalej rozvíjať a určite sú to smery, ktoré sa všetky točia okolo jadra toho, čo robíme. Prvým smerom je lekárska športová diagnostika, pretože robíme diagnostiku výkonnosti a zručností, ale vidíme, že po prvé existuje dopyt a po druhé to veľmi úzko súvisí so športovou lekárskou diagnostikou. Druhým smerom je zotavenie. Vidíme, že hráči ktorí sem prichádzajú na predsezónnu prípravu a vynakladajú tu obrovské množstvo energie, potrebujú aj tú regeneračnú časť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tréningu a na to potrebujeme vlastné zariadenia, či už je to nejaká kryozóna, masážna zóna alebo relaxačná zóna. Toto sú smery, ktorými by sme chceli centrum ďalej rozvíjať.

Čo by ste odkázali potenciálnym majiteľom podobných centier vo svete?

Majú podľa Vás ísť do otvorenia si takéhoto centra? Myslím si, že okrem všetkých vecí, ktoré súvisia s technológiami vzdelávania, priestormi, správnym projektom, finančným plánovaním atď. existujú dva kľúčové prvky - správny tím a srdce. To sú dve veci, ktoré podľa môjho názoru rozhodujú o úspechu takéhoto centra.