Novinky

Ekosystém beeSPORT pre riadený rozvoj športovcov
27.02.2023

Ekosystém beeSPORT pre riadený rozvoj športovcov

Kľúčom k úspešným výsledkom športovcov v individuálnych aj kolektívnych športoch je samozrejme tréning. Správne zostavené a šikovne implementované tréningové plány umožňujú tímom zaujať najvyššie miesta, rozvíjať hráčov, a tým zvyšovať ich hodnotu a dosahovať lepšie individuálne výsledky. Čo je kľúčom k úspešnému tréningu? Ide o úplné a komplexné informácie o kondícii športovca, na základe ktorých tréner zostaví podrobný tréningový plán.

Integračné prostredie ekosystému beeSPORT robí proces testovania športovcov a plánovania tréningu oveľa jednoduchším a intuitívnejším, vďaka jedinému pracovnému prostrediu. To je zabezpečené modularitou ekosystému beeSPORT, t.j. v jedinom rozhraní sú rôzne programy na testovanie športovcov, na zostavovanie reportov s výsledkami, na prácu s tréningovými plánmi a pod. Navyše tieto rôzne moduly (t. j. rôzne aplikácie) môžu byť od rôznych výrobcov.

Tu je niekoľko príkladov. Modul beeSPORT | Tester je kompletný systém testovania hráčov z dielne HDTS. Poskytuje vopred pripravené testy so štandardmi (podľa veku a úrovne športovcov, pre reporty) pre rôzne športy. Modul beeSPORT | Reporter vám umožňuje vytvárať reporty o testovaní hráčov, a to ako individuálnych, tak aj porovnávacích v skupine aj v tíme.

V súčasnosti aktívne pracujeme s našimi partnermi Sport.Senses na integrácii ich riešenia na meranie zraku a posudzovanie vplyvu zraku na prácu športovcov do systému beeSPORT. Tento modul zabezpečí testovanie zraku športovca, stupeň synchronizácie obrazu a jeho spracovanie mozgom. To umožní v budúcnosti pracovať na rozvoji koncentrácie, rýchlosti reakcie, presnosti koordinácie pohybov, čo môže robiť rozdiel vo výkone športovcov.

Modulárny ekosystém beeSPORT sa neustále vyvíja a dopĺňajú ho rôzne aplikácie na testovanie a tréning hráčov. Už teraz ho však možno použiť ako databázu so všetkými potrebnými údajmi o testovaní, zdravotných obmedzeniach, ale aj ďalšími užitočnými informáciami o konkrétnom športovcovi, kam má tréner kedykoľvek online prístup. Vďaka práci s beeSPORT bude tréning ešteefektívnejší.