Novinky

Ďalšie rozširovanie nášho riešenia
16.06.2023

Ďalšie rozširovanie nášho riešenia

Stratégia spoločnosti v Severnej Amerike, rozvoj nových regiónov

Stabilný záujem o riešenia našej spoločnosti v oblasti individuálneho rozvoja hráčov nám umožňuje hovoriť o stabilnom trende, ktorý sa objavuje predovšetkým v Severnej Amerike. Je tam zaregistrované veľké množstvo profesionálnych hráčov, a preto pri neustále rastúcej hráčskej konkurencii je hlavným problémom nájsť nové metódy a spôsoby, ako pripraviť hráčov, aby ich posunuli na novú úroveň, zvýšili ich schopnosť konkurovať hráčom na najvyššej úrovni.

Naše riešenie je v skutočnosti minimálne čiastočnou odpoveďou na túto požiadavku. Veď naše komplexné riešenie na báze beeSPORT platformy pre hokejové diagnosticko-tréningové centrum pod značkou HDC je schopné tak zabezpečiť individuálny rozvoj športovcov, ako aj vyriešiť otázku zaradenia tohto tréningu do tímovej práce.

Náš kalifornský partner, ktorý čoskoro otvára svoje prvé hokejové centrum HDC  San Diego, vedia lepšie ako ktokoľvek iný, aká tréningová infraštruktúra by mohla doplniť štandardné tréningové prístupy v regióne. Práve taketo partnerstvá sú cieľom našej spoločnosti zavádzať metódy a technológie v USA aj Kanade. V súčasnosti rokujeme o spolupráci s niekoľkými potenciálnymi partnermi vo vybraných regiónoch. Výsledkom by mohlo byť nielen vytvorenie samostatných tréningových centier HDC (dodávaných už aj ako franšíza), ale aj pokrytie potrieb celého vybraného regiónu. Dôraz chcem dať aj na školiacu či seminárnu činnosť, resp. samotnú regionálnu podporu.

Obchodnú činnosť pre severnú Ameriku koordinuje a má na starosti aj aplikovanie partnerskej stratégie Peter Klimeš.  Dôležitou novinkou je fakt, že do nášho tímu na severoamerickom trhu pribudol skutočný profesionál, business consultant a hokejový expert Pavel Tehlár.  Zastrešuje našu strategickú komunikáciu na severoamerickom trhu.

Samozrejme, potrebu individuálneho rozvoja hráčov akútne pociťujú nielen v takých hokejových krajinách ako USA a Kanada. Zároveň rokujeme s potenciálnymi partnermi o vstupe na nové, „mladé“ hokejové trhy. Čoskoro bude možné povedať, že naše technológie sú prítomné a úspešne fungujú nie v 18, ale vo viac ako 20 krajinách sveta. Najmä v tejto súvislosti by sme rádi poznamenali, že na našu mapu pravdepodobne pribudne nový kontinent.

Veríme, že táto forma partnerstva najefektívnejšie nastaví komplexný proces rozvoja hráčov, ktorý následne prinesie nové možnosti pre zavedenie moderných technológií a metodík v individuálnom rozvoji hráčov.  Zároveň veríme, že sa tento trend podarí rozšíriť aj do krajín, kde sa hokej len začína rozvíjať, kde dodnes chýba potrebná infraštruktúra a aj metodické postupy na prípravu hokejistov.