Novinky

HDTS na výstave v Moskve
29.09.2020

HDTS na výstave v Moskve

V polovici septembra sa v Moskve uskutočnilo fórum „Šport, turistika, biznis“, na ktorom sa stretli zástupcovia rôznych športových organizácií, klubov, federácií, riaditelia športovej infraštruktúry, ako i spoločnosti, zapojené do implementácie moderných technológií v oblasti športu. Na uvedenom fóre mala svoj stánok i spoločnosť HDTS, ktorá dlhodobo vyvíja moderné technológie a metódy v oblasti prípravy športovcov.

Okrem komplexného riešenia výstavby hokejovej infraštruktúry predstavila spoločnosť HDTS svoj nový produkt - systém beeSPORT, ktorý umožňuje plne kontrolovať tréning športovcov v ich kluboch, a to tak individuálne, ako aj v rámci hokejových diagnosticko-tréningových centier. Návštevníci mali možnosť nezávisle podstúpiť také isté testovanie, aké absolvujú hokejisti v rámci tréningu v hokejových centrách, a potom si pozrieť podrobnú správu o výsledkoch svojich testov. Systém beeSPORT vzbudil veľký záujem zástupcov detských mládežníckych športových škôl, pretože umožňuje prácu v skupinách a poskytuje trénerovi okamžitú spätnú väzbu o stave jeho zverencov.

Za súčasnej situácie bolo usporiadanie takejto výstavy takmer jedinou príležitosťou na zhromaždenie všetkých zástupcov zo sveta ruského športu, aby diskutovali o sľubných projektoch a vektoroch rozvoja priemyslu. Je to zavedenie inovatívnych riešení a technológií, ktoré môžu uľahčiť a urýchliť cestu z ťažkej situácie, v ktorej sa tento rok nachádza svetový šport. My v HDTS sme presvedčení, že naša spoločnosť bude schopná významne prispieť k tomuto procesu.