Novinky

Nový beeSPORT v praxi
16.12.2019

Nový beeSPORT v praxi

Spoločnosť HDTS, po dohode so Slovenským futbalovým zväzom, vykonala diagnostiku rýchlostných a silových schopností hráčov reprezentácie Slovenska U18 a tiež diagnostiku ich zdravotného stavu. Výsledkom testu budú individuálne reporty hráčov ale aj skupinový report s porovnaním jednotlivých hráčov. Každý report bude obsahovať komentár a odporúčanie pre hráča.

Diagnostika fyzických schopností hráčov bola realizovaná za pomoci nového softvéru beeSPORT|Tester, ktorý nahrádza doterajší Sporttesting. Na rozdiel od Sporttestingu orientovaného na hokej je beeSPORT multi-športový.

Softvér beeSPORT umožňuje v budúcnosti porovnať aktuálne namerané hodnoty s novými a sledovať tak vývoj každého hráča.