Novinky

Spolupráca v oblasti testovania slovenských reprezentácií pokračuje
testovania slovenských reprezentácií
01.03.2019

Spolupráca v oblasti testovania slovenských reprezentácií pokračuje

Na začiatku nového roka 2019 sa rozbehla inšpiratívna spolupráca medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja, Národným Športovým Centrom a spoločnosťou HDC Slovakia, ktorá lídrom na trhu v oblasti diagnostiky a rozvoja profesionálnych hokejistov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Spolupráca spočíva v diagnostikovaní mládežníckych reprezentácií, nastavenia tréningového procesu prostredníctvom kľúčových informácií získaných práve testovaním. Snahou je pomôcť zefektívniť tréningový proces reprezentačným trénerom, ale hlavne samotným hráčom, nakoľko individuálna práca samotných hráčov zvyšuje ich úroveň. Pri testovaní ide predovšetkým o diagnostiku limitujúcich faktorov hokejistu, čiže tie, ktoré najviac ovplyvňujú športový výkon na ľade a sú pre hráča najcennejšie. Práve na tie by sa mala sústrediť celková pozornosť hokejistov počas tréningu. Taktiež je nutné poznamenať, že takéto časovo a objemovo náročné testovanie je možné vďaka profesionálnemu zariadeniu Sport Testing od firmy HDTS.

Samotné testovanie všetkých reprezentačných tímov (U15, U16, U17, U18) ešte nie je úplne uzavreté. Všetko sa deje postupne, tak aby sme dokázali čo najlepšie uplatniť získané výsledky. Vrcholom by malo byť testovanie tímu U18 tesne pred koncom prípravy na MS U18, ktoré absolvovalo testovanie ako prvé a na základe výsledkov realizovali prípravu. Na konci marca prebehne kontrolná diagnostika na overenie tréningových dávok, prípadné porovnanie hráčov, pôsobiacich v zahraničí.

Na diagnostiku uplatňujeme moderné prostriedky, aby výsledky hráčov boli čo najviac relevantné a objektívne. Počas jedného testu vieme zistiť úroveň napr. reakčnej, akceleračnej a maximálnej korčuliarskej rýchlosti. Čiže vieme určiť, v ktorých parametroch je hráč dobrý a na ktorých treba ešte popracovať. Podobné metódy sú známe a bežné aj vo svete. Podrobným testovaním a výsledkami by sme radi vtiahli samotných hráčov do sebarozvoja a tréningového procesu. Je potrebné, aby poznali svoje možnosti a snažili sa ich zlepšovať a napredovať.

Keďže prvotné ohlasy sú pozitívne, radi by sme v podobnej spolupráci pokračovali aj v budúcnosti. Snahou je vytvoriť kompletnú databázu všetkých hráčov a všetkých mládežníckych reprezentácií, na kontrolu tréningového zaťaženia, prípadné porovnanie si jednotlivých reprezentácií v rámci kategórií.