Novinky

V Piešťanoch sa testovala hokejová osemnástka
15.01.2019

V Piešťanoch sa testovala hokejová osemnástka

V utorok 8. januára 2019 sa na zimnom štadióne v Piešťanoch, pod vedením Národného športového centra & Tréningovo-Diagnostického centra pre hokejistov HDC Slovakia, uskutočnilo testovanie slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov. V praxi sa jednalo o rovnaký model testovania, aký bol aplikovaný v priebehu prípravy reprezentácie U18 pred domácimi MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi v roku 2017.

Odborníci z Národného športového centra sa venovali všeobecnej diagnostike hráčov na suchu, kde zhodnocovali rýchlostno-silové schopnosti horných a dolných končatín hráčov ako aj antropometrickú analýzu ich telesného zloženia.

HDC Slovakia zabezpečovala proces špeciálnej diagnostiky na ľade. Hráči SR U18 pod vedením špecialistov HDC Slovakia podstúpili sériu diagnostických testov na ľade, ktorá dokáže zhodnotiť špecifické limitujúce faktory hráča, ktoré môžu najviac ovplyvniť jeho herný výkon na ľade - korčuliarska rýchlosť, špeciálna technická zručnosť s pukom či špeciálna vytrvalosť.

Testovanie reprezentantov tak prebiehalo v troch oblastiach:

  • Špeciálne rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti kde sa hodnotila reakčná rýchlosť, akceleračná rýchlosť a maximálna rýchlosť hráčov,
  • Špeciálne vytrvalostné schopnosti, ktoré spočívali v sledovaní poklesu výkonu v jednotlivých meraných úsekov,
  • Špeciálna technická zručnosť, ktorá bola hodnotená prostredníctvom testu koordinačného obratnostného korčuľovania – tzv. „Agility“.

Zhodnotenie špeciálnych zručností na ľade predstavuje efektívny nástroj na získanie komplexného prehľadu o špeciálnej trénovanosti hráča, ako po stránke kondičnej, tak po stránke technickej resp. zručnostnej. Na základe výsledkov a interpretácie testov sa následne zhodnotí špecifická pripravenosť hráča na športový výkon a nastaví individuálny tréningový plán pre jeho ďalší rozvoj. Prostredníctvom testovania zároveň prebieha aj automaticky zber dát a evidencia jednotlivých vekových kategórií pre potreby budúceho porovnávania či tvorby profilu reprezentanta.

V druhej polovici marca 2019, kedy bude vrcholiť príprava na majstrovstvá sveta U18, je naplánovaný opätovný retest reprezentácie, kvôli kontrole pripravenosti hráčov ako aj efektivity tréningového procesu.