Individuálna príprava hráča

Model prípravy vychádza z moderných trendov a požiadaviek na hokejových hráčov. Je výsledkom dlhoročnej práce našich expertov. Príprava hráčov prebieha cyklicky. Fázy prípravy možno rozdeliť do niekoľkých etáp:

  • Test/Retest
  • Interpretácia
  • Plán
  • Realizácia

Pokrývané oblasti prípravy hráčov sú rozdelené do súvisiacich kategórií. Tie sú uvedené na obrázku nižšie s rozdelením, ktoré činnosti sa realizujú priamo v hokejovom centre a ktoré mimo neho.

 

 

 

Naspäť na PORTFÓLIO      Napíšte nám