Asistencia, vzdelávanie, služby

Projektová asistencia 

 

realizacia projektu

 

Pred uvedením vášho centra do prevádzky získate: 

  • Poradenstvo - komplexné informácie, ktoré Vám pomôžu definovať ciele centra, biznis model na Vaše podmienky, požiadavky na priestorové a personálne zabezpečenie.
  • Vizualizácia a konfigurácia - získate vizualizáciu Vášho centra a jeho presnú konfiguráciu. Jednoducho všetky potrebné informácie pre Vaše optimálne rozhodnutie.
  • Dodávka a inštalácia - dodávka a inštalácia zariadení a softvéru presne v dohodnutom rozsahu a na kľúč.

Školenia a vzdelávanie

 

Hokejove skolenia a vzdelavanie

 

Súčasťou služieb, ktoré získate kúpou centra je súbor školení a certifikácie. Prvá etapa školení sa realizuje ihneď po dodávke technológie. Tieto školenia sú zamerané predovšetkým na ovládanie technológií vrátane softvéru. V ďalších dohodnutých etapách, po dohode, je možné absolvovať kurzy a školenia na tréningovú metodológiu a stanovovanie optimálnych tréningových programov. Toto všetko za cieľom čo najlepšieho využívania dodanej technológie a naplnenie business plánu.

Školenia a certifikácie možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

  • Technológia
  • Metodológia
  • Tréningové programy.

Popredajný servis

 

Popredajny servis - monitoring a analyza

 

Starostlivosť a podpora pre zákazníkov spustením športového centra nekončí, práve naopak. Okrem metodickej a vzdelávacej činnosti, ktorú sa snažíme neustále vylepšovať, po predajnú podporu a starostlivosť možno rozdeliť na:

  • Monitoring service - vaše centrum nám posiela svoje prevádzkové údaje. Ide o technologické ukazovatele, na základe ktorých monitorujeme správnosť systému, včas vieme identifikovať potenciálne problémy a predchádzať im. Upozorníme Vás na potrebu pravidelnej kontroly zariadení, ktorú realizujeme podľa dohodnutých podmienok v zmluve.
  • Helpdesk system - zákazník získava prístup na help-desk systém. V ňom môže zadať akúkoľvek požiadavku v súvislosti s prevádzkou dodaných technológií a softvéru. V help-desk systéme je možné sledovať proces riešenia problému. Priorita, akou je problém riešený, vychádza z dohodnutých "SLA" (Service Level Agreement).
  • Software updates - pokiaľ ste si zakúpili softvér bee|Sport, jeho aktualizácia na najnovšiu verziu a prípadné odstraňovanie chýb je súčasťou zákazníckej podpory v zmluvne dohodnutom rozsahu a podľa SLA.
  • Poradenstvo a personálny leasing - naši hokejový experti sú pripravení metodicky pomôcť Vášmu centru.

Viac o SLA   Napíšte nám