Napíšte nám

Skating AnalysisSkating Analysis

V hokeji sa hráč pohybuje korčuľovaním. Korčuľovanie je veľmi špecifický pohyb. V iných športoch ide o beh, skoky, hody a podobne, teda činnosti pre človeka prirodzenejšie. Pre hokejistu je rýchle a efektívne korčuľovanie tým najdôležitejším v ceste za úspechom. Korčuľovanie ovplyvňuje množstvo faktorov ako technika pohybu, kondícia, sila dolných končatín, sila stredu tela, ale aj samotný ľad a jeho kvalita. Hokejista musí byť pripravený kondične, mať silné dolné končatiny pre zabezpečenie odrazu a tiež silný stred tela, ktorý napomáha stabilizovať panvu, chrbticu a ramená. No veľmi dôležitá je práve technika korčuľovania. Správnou technikou korčuľovania vieme dosiahnuť vyššiu rýchlosť a spotrebovať pritom menej energie.

Dôležitosť korčuľovania v hokeji

Ak neviete korčuľovať, nemôžete hrať hokej. Rozdiel medzi dobrým a zlým hráčom je v rozdielnej úrovni korčuľovania. Ak nepovažujete korčuľovanie za základ hokeja, potom ste nepochopili základný princíp hry. Úspešní svetoví hráči sú hlavne skvelí korčuliari, ktorí usilovne pracovali na technike korčuľovania.

Techniku korčuľovania ovplyvňujú faktory, ktoré spolu tvoria ucelený a komplexný predpoklad pre rýchle a efektívne korčuľovanie. Natiahnutie odrazovej nohy je pri pokrčených kolenách dlhšie a odraz je efektívnejší. Znížené ťažisko a rovný chrbát napomáha koordinovať ostatné pohyby. Nesmieme zabudnúť ani na korčuľovanie s hlavou hore, koordináciu korčuľovania a pohybov rúk, správne držanie hokejky v jednej či dvoch rukách. Ale aj to, ako si správne zaviazať korčule. Všetky tieto faktory treba brať do úvahy ak chceme techniku korčuľovania zlepšiť.

/

Ak chcete byť dobrý korčuliar, musíte začať od základov a už v mladosti získať správne korčuliarske návyky. Techniku korčuľovania je potrebné následne zdokonaľovať v každom veku. Zle návyky sa ťažšie naprávajú a odstránnenie chýb v technike korčuľovania si vyžaduje najskôr dôslednu analýzu a potom určenie spôsobu ako chyby odstrániť.

Skating Analysis je systém prepracovanej analýzy korčuliarskej techniky. Používa sa pri zosnímaní hráča pri korčuľovaní bez záťaže i pri realizácií herných činností formou zakreslenia sledovaných parametrov v jednotlivých kľúčových pozíciách. Systém tiež umožňuje vzájomne porovnať dve zosnímania (napr. vstupné a výstupné zhodnotenie) a poskytnúť vizuálnu spätnú väzbu hráčovi, ktorý spätne získava pohľad na seba po prevedení cvičenia a môže tak pracovať na svojom zlepšení.