Napíšte nám

Peripheral NavigationPeripheral Navigation

Zlepšovanie periférneho videnia hráčov – rozvoj vizuálneho vnímania, čo sa uplatňuje pri stálom korčuľovaní, pri vykonávaní viacerých činností naraz (multitasking) alebo pri iných zručnostiach. Napomáha sa tým rozvoju reakčnej schopnosti počas realizácie herných zručností. Dôležitou súčasťou je pomoc pri riadení nácviku streľby počas stáleho korčuľovania.

Periférne videnie alebo ako získať kompletný prehľad na ľade. („mať oči na chrbte“)

Periférne videnie je vlastnosť nášho zraku. A je to naša schopnosť vnímať predmety na periférii nášho zorného poľa , nie ich vidieť. Čiže ide o schopnosť mozgu vyhodnocovať podnety na okraji očnej sietnice. To nie je dané automaticky, ale mozgom, resp. jeho tréningom. Periférne videnie sa teda dá trénovať V mnohých ohľadoch sú totiž naše mozgové funkcie, obdobné svalovým. Ich výkon môžeme výrazne zlepšiť, ak ich vhodne trénujeme.

Periférne videnie je dôležitá schopnosť pri kolektívnych športoch, ako je hokej. Hráč pomocou tejto vlastnosti vidí, kde sa jeho protihráč nachádza bez toho aby naňho upresnil zrak (aby medzitým odvrátil zrak od puku). Peripheral Navigation v spojení s korčuliarskym trenažérom poskytuje nástroj na tréning periférneho videnia. Núti športovca korčuľovať s pohľadom dopredu a učí ho vnímať svoje okolie. Rozpoznávať a identifikovať periférnym pohľadom čo sa deje v jeho zornom poli počas korčuľovania na korčuliarskom trenažéri.

/