Napíšte nám

Vybudovanie Centra Časová Os

/

Pôvodné Priestory

Jeden z veľmi dôležitých predpokladvo vhodného prevádzkovania centra či samotného trenažéra sú priestory. Samozrejme je dôležité poznať limty priestorov, v ktorých má byť zriadené centrum.

arrow_left_to_right

Vizualizácia

Vhodné rozmiestnenie jednotlivých zariadení tak, aby boli splnené odborné skutočnosti (metodika), avšak taktiež veľmi dôležité je, aby bola spravená aj logistika priestorov.

/

arrow_right_to_left

/

Dodávka a Vkladanie

Kvalitu realizácie ovplyvňuje nielen kvalita komponentov, ale aj zrealizovanie dodávky kompletne a včasne.

arrow_left_to_right

/

Montáž

Celok samozrejme dobre pracujem, keď je dobre poskladaný a pracuje s ním kvalifikovaný personál. Na to musí byť zabezpečená kvalitná montáž, avšak nemenej dôležité je mať aj patrične pripravených trénerov, či už z hľadiska znalosti technológie, či už z hľadiska znalosti metodiky!

arrow_right_to_left

/

Inštalácia technológie a kamier

Je potrebné zabezpečiť aj kvalitné vybavenie na správne fungovanie technológie pre trénerov aj administratívu.

arrow_left_to_right

/

Otvorenie centra

Je dobrý míľnik budovania centra prestrihnúť slávnostne pásku v centre. To však len začína systematická práca s hráčmi/hračom.

arrow_right_to_left

/

Prevádzka

…a to je už reálny život. Mať dobre poskladané programy je základ!