Napíšte nám

Sport Testing – DrylandSport Testing – Dryland

Sport Testing je komplexné riešenie na testovanie a vyhodnocovanie kondično-koordinačných schopností testovaného jedinca.

Riešenie Sport Testing je ideálne pre každý druh športu. Navyše Sport Testing obsahuje súpravu testov špeciálne určených pre hráčov ľadového hokeja.

Sport testing zahrnuje systém vopred pripravených testov rozdelených do troch základných skupín podľa prostredia, v ktorom sa testy vykonávajú. Testovať možno v priestoroch posilňovne (na suchu), na ľade a na hokejovom korčuliarskom trenažéri.

Riešenie Sport Testing možno využiť nielen v posilňovni, ale aj von na ihrisku a na ľade či na špeciálnom korčuliarskom trenažéri. Pre jednoduchšiu orientáciu sme testy rozdelili podľa prostredia, v ktorom sa vykonávajú. Ide o súpravu testov, ktoré sú špecifické pre použitie na suchu. Využiť sa dá akýkoľvek priestor, posilňovňa, šatňa či chodba alebo ihrisko. Treba si však uvedomiť, že na výsledok testu vplývajú aj okolité faktory, ako je teplota prostredia, ale aj príjemná atmosféra. Preto je dôležité myslieť na to, kedy a kde testy vykonávať. Testy na suchu tvoria nosnú časť celého riešenia Sport Testing.

Testovanie kondično-koordinačných schopností a špeciálnych zručností je dôležitou súčasťou tréningového procesu a tvorby profilu hráča, ale nenahrádza komplexný pohľad na športový výkon hráča v zápase, čo považujeme za najdôležitejšie kritérium hodnotenia hráča.

/
/