Napíšte nám

Sport Testing – ReportingSport Testing – Reporting

Reporting dát je fáza, keď sa nazbierané dáta odošlú cez aplikáciu Sport Testing na centrálny webový server, kde sa namerané výsledky konfrontujú s normami. Tento proces trvá len niekoľko sekúnd, no je nevyhnutný na posúdenie testovaného hráča podľa stanovených noriem. Normy vznikli na základe veľkého počtu hodnôt a štatistík získaných z predchádzajúcich meraní. Sú stanovené pre každú vekovú kategóriu a pohlavie osobitne. Normy sú výsledkom predchádzajúcich meraní, ale aj podrobnej analýzy a posúdenia mnohými odborníkmi, s ktorými bolo celé riešenie Sport Testing navrhnuté a s ktorými neustále spolupracujeme.

Normy sa priebežne aktualizujú a spresňujú tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a najnovším výskumom v oblasti športu.Výsledkom je zobrazenie nameraných hodnôt vo farebnej škále, čo umožňuje lepšiu čitateľnosť a prehľadnosť pri interpretácii výsledkov. Výsledky testovania možno zobraziť pre konkrétneho jednotlivca, pre vybraných hráčov, ale aj pre celú testovanú skupinu.

Zároveň sa dá zobraziť porovnávací report testovanej osoby s časovým rozlíšením. Možno teda zobraziť vedľa seba testy spred roka a zo súčasnosti.

/