Napíšte nám

Vybudujte si svoje Hokejové Centrum

Hokejové diagnosticko-tréningové centrum je komplexné riešenie, ktoré zohľadňuje dnešný celosvetový trend individualizácie tréningového procesu hráča. Jeho využitie je nielen v oblasti samotného tréningu, ale aj jeho plánovania a diagnostiky hráčovho stavu. A to v prepojení na mentálnu prípravu hráčov, či samotný regeneračný proces. Neopomína sa ani faktor poznania samotného zdravotného stavu hráča pred začatím tréningového procesu. Hokejové diagnosticko-tréningové centrum od HDTS je určené pre viacero cieľových skupín:

 • profesionálne tímy,
 • reprezentácie krajín,
 • hokejové federácie,
 • či detské športové školy.

Nakonfigurujte si svoje hokejové centrum

Proces vybudovania hokejového centra

Konfigurácia

Prvým predpokladom budúceho úspechu centra je jeho správna konfigurácia. Je mimoriadne dôležité vybrať si tie správne komponenty, ktoré budú pre centrum prínosom.

arrow_left_to_right

Vizualizácia

Vhodné rozmiestnenie jednotlivých zariadení tak, aby boli splnené odborné skutočnosti (metodika), avšak taktiež veľmi dôležité je, aby bola spravená aj logistika priestorov.

arrow_right_to_left

Logistika a Montáž

Kvalitu realizácie ovplyvňuje nielen kvalita komponentov, ale aj zrealizovanie dodávky všetkých zariadení kompletne a včasne a následná ich montáž.

arrow_left_to_right

Inštalácia technológií a kamier

S cieľom kvalitnej práce centra je nevyhnutné taktiež zabezpečiť správne nastavenie a fungovanie softvéru. Aj s tým Vám pomôžu naši špecialisti.

 

arrow_right_to_left

Zaškolenie trénerov a personálu

Tréningové programy nie je možné vykonávať bez zaučených trénerov. My Vám zabezpečíme ich najkvalitnejšie vyškolenie a po úspešnom absolvovaní kurzu dostane každý z nich certifikát.

arrow_left_to_right

Otvorenie centra

Je príjemný míľnik pri procese budovania centra. Slávnostné prestrihnutie pásku v centre si užíva každý nový vlastník. No treba mať na pamäti, že tu sa systematická práca s novými hokejovými nádejami len začína.

 

arrow_right_to_left

Prevádzka

…a to je už reálny život. Mať dobre poskladané programy je základ!

Centrá vybudované spoločnosťou HDTS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ak máte záujem o info, ohľadom hokejového centra neváhajte nás kontaktovať a napíšte nám…