Napíšte nám

Pozvanie na posledný tohtoročný seminár

3. 12. 2018
/

Technologický líder v oblasti vývoja a dodávok moderných špecializovaných diagnosticko-tréningových hokejových centier, spoločnosť HDTS Vás, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ХДТС, pozýva na posledný tohtoročný seminár na tému

“Moderné trendy v súčasnom hokeji”,

ktorý je súčasťou série medzinárodných seminárov a konferencií pod názvom HDTS konferencie 2018. Seminár je organizovaný v spolupráci so spoločnosťou EduProSport, zameranou na profesionálne vzdelávanie hokejových trénerov, špecialistov, hráčov všetkých vekových kategórií a rodičov.
Naši odborníci pripravili atraktívny program zameraný predovšetkým na aktuálne trendy v svetovom hokeji a prienik moderných postupov a technológií do súčasného hokeja s dôrazom na efektivizáciu tréningového procesu. Súčasne by chceli poukázať na dôležitosť individualizácie v rámci tímovej a skupinovej prípravy.
V tejto súvislosti bude účastníkom predstavené know-how spoločnosti HDTS, novinky z oblasti moderných technológií využívaných v rámci moderných hokejových centier a ďalšie atraktívne témy.
Program seminára je zacielený predovšetkým na všetkých záujemcov o koncept špecializovaných hokejových diagnosticko-tréningových centier pre individuálnu prípravu hokejových hráčov a integráciu individualizácie prípravy hokejových hráčov do tímovej a skupinovej prípravy.
Tu sú niektoré témy, o ktorých sa bude na seminári diskutovať:

  • Rozvoj individuálnych zručností hráčov – typ zručností, obsahový a procesný model
  • Diagnostické tréningové hokejové centrum ako prostriedok na rozvoj individuálnych zručností hráča – predpoklady (vizualizácia, konfigurácia – technológia, personálne zabezpečenie, …)
  • Model individuálnej prípravy hráča – vysvetlenie modelu a jeho aplikácie
  • Prípadové štúdie

Podrobný program seminára je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese: http://www.hockeydts.ru/…/schedule.pdf

Registrácia účastníkov je možná do 11. decembra 2018 a to telefonicky na čísle +7 495 120 04 43 alebo e-mailom na adrese kuznetsov@hockeydts.com. Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, odporúčame zaregistrovať sa a potvrdiť svoju účasť čo najskôr.