Napíšte nám

Kam smeruje hokej?

14. 08. 2018
/

Tréneri mládeže stoja každý deň pred otázkou akým spôsobom majú rozvíjať hráčov, aby boli dobre pripravení pre požiadavky hokeja v budúcnosti. Je náročné jednoznačne predpovedať ako bude vyzerať hokej o niekoľko rokov, ale pre ľudí pracujúcich s mladými hráčmi je dôležité pokúsiť sa na túto otázku odpovedať. Ako má teda vyzerať hokejista budúcnosti? Tu je môj pokus o odpoveď na túto otázku.

Požiadavky na hru úspešného hokejistu budúcnosti.

 • najlepší hráči sú schopní hrať úspešne ofenzívne aj defenzívne v rôznych herných situáciách vďaka citu pre hru, komunikácii a kreativite v ofenzívnej činnosti; vynikajúcej celoplošnej hre a korčuliarskym schopnostiam. Významnými znakmi ich výkonu sú:

atletizmus (športový výkon) – maximálne silové nasadenie v súbojoch a maximálna rýchlosť korčuliarskeho pohybu (vynikajúca kondícia; vysokokvalitná regenerácia)

univerzálnosť (herný výkon) – aktívna ofenzíva a defenzíva vo všetkých troch pásmach (čítaj a reaguj bez ohľadu na to, na ktorom poste sa práve nachádzaš; hraj spôsobom, ktorý súper od teba nečaká)

 • z hľadiska charakterových vlastností je dôležitá vnútorná motivácia so zanietením pre osobný rozvoj; pracovitosť a vytrvalosť pri dosahovaní dlhodobých cieľov; sebavedomie; schopnosť zobrať na seba zodpovenosť za vlastné napredovanie ako aj za napredovanie ostatných

Požiadavky na zručnosti hráča:

Ofenzívne požiadavky (hráč s pukom)

 • streľba (strieľaj aby si dal gól; streľba cez hráčov; pohotové dorážanie; tečovanie pukov letiacich nad ľadom)
 • získanie priestoru (zrýchlenie s pukom; zmena rytmu; prihraj a korčuľuj; korčuľovanie do voľného priestoru; uvoľnenie sa s pukom)
 • kontrola puku (krytie puku – agility; kontrola vzdialenosti od súpera; pozičná prihrávka)
 • prechod do obrany (okamžitý forček; bekček)

Dobrý ofenzívny hráč s pukom chce dať gól, dohráva situácie do konca – je aktívny kým má čo i len malú šancu na úspech, rýchlo a správne reaguje na zmenu pozícií v herných sitáciách

Ofenzívne požiadavky (hráč bez puku)

 • streľba (nakorčuľovanie do streleckého priestoru aby získal odrazený puk; clonenie; získavanie voľných pukov)
 • získanie priestoru (uvoľnenie sa na prihrávku; clona; prečíslenie)
 • kontrola puku (uvoľnenie sa na prihrávku; vytvára herný tvar – šírka a hĺbka)
 • prechod do obrany (okamžitý tlak; bekček; krytie priestoru)
 • Dobrý ofenzívny hráč bez puku si pýta prihrávku, získava odrazené puky, cloní brankárovi, rýchlo a správne reaguje na zmenu herných situáciách (podporou hráča s pukom)

Defenzívne požiadavky (bránenie hráča s pukom)

 • bránenie v streľbe (hokejka na puku a kontrola vzdialenosti – gap kontrol; postavenie medzi útočiacim hráčom a bránou; blokovanie puku telom)
 • odobranie puku (dostať sa v súboji medzi súpera a puk, dobré časovanie obratov; odobrať puk hokejkou; hra telom – telo na ruky, telo na telo)
 • pokrývanie priestoru (hokejka na puk respektíve do dráhy prihrávky; kontrola vzdialenosti –; gap kontrol vytláčanie do priestoru – angling)
 • prechod do útoku (akcelerácia od súpera; prihrávka)
 • Dobrý defenzívny hráč brániaci hráča s pukom bekčekuje, blokuje strely, odoberá puk súperovi, je dobre postavený medzi súperom s pukom a vlastnou bránou, rýchlo reaguje na zmenu v herných situáciách

Defenzívne požiadavky (bránenie hráča bez pukom)

 • bránenie v streľbe (postavenie medzi útočiacim hráčom bez puku a bránou)
 • odobranie puku (včasná podpora spoluhráča v súboji s pukom, podporuje hlasom svojich spoluhráčov)
 • pokrývanie priestoru (hokejka v dráhe možnej prihrávky)
 • prechod do útoku (okamžitá podpora útoku)
 • Dobrý defenzívny hráč brániaci hráča bez puku bekčekuje, pokrýva súpera bez puku a priestor, chce získať voľný puk, je dobre postavený medzi súperom a vlastnou bránou, rýchlo reaguje na zmenu v herných situáciách

Aby sme tieto požiadavky dosiahli je potrebné:

 • zaangažovať hráča do tréningového procesu (hráč sa podieľa na stanovení cieľov, tvorbe tréningového obsahu, výberu metód, hodnotení svojho progresu)
 • orientovať trénerské pôsobenie prioritne na hráča (cieľ je hráč) nie na tréningový proces (to je len prostriedok na zlepšenie hráča)
 • INDIVUDUALIZÁCIA tréningu ako nutný dôsledok dvoch vyššie uvedených potrieb (dobre ich podporuje)

Individualizáciu tréningového procesu je potrebné realizovať aj počas kolektívneho tréningu s tímom, avšak dôležité je neustále vykonávať aj individuálny tréning, na ktorý je nutné vytvoriť vhodné tréningové podmienky.