Napíšte nám

Live DelayLive Delay

Biomechanika

Biomechanika je veda, ktorá sa zaoberá mechanickou štruktúrou, mechanickým chovaním a mechanickými vlastnosťami živých organizmov a ich častí (v našom prípade ide o ľudské telo) a mechanickými interakciami medzi nimi a vonkajším okolím. Zahrňuje meranie a analýzu pohybov a tlakov, ktoré vznikajú v ľudskom tele pri pohybe.

Prečo potrebujeme poznať biomechaniku športovca?

Poskytovanie spätnej väzby športovcovi počas tréningu je jedna z najdôležitejších úloh trénera.

Práve znalosť biomechaniky je predpokladom pre správne posúdenie pohybov športovca trénerom. Poznanie biomechaniky špecifických pohybov hokejového hráča je predpokladom pre správne posúdenie techniky korčuľovania.

Názorne ukážky a slovné vysvetľovanie nie sú také efektívne ako práve učenie za pomoci spätnej väzby. Navyše je spätná väzba pre športovca zábavná a motivačná.

Spätná väzba

V angličtine LiveDelay (Timewarp, timeshift, chaseplay) je vizuálny nástroj poskytujúci okamžitú spätnú väzbu, ktorá za pomoci sledovania pohybov športovca zefektívňuje proces učenia. Zefektívňuje tréningový proces a motivuje.
Športovec vykoná cvičenie na trenažéri či v posilňovni alebo na ľade a ihneď po dokončení cvičenia sleduje sám seba na monitore počítača. Tréner svojim okamžitým komentárom poukazuje na klady a zápory práve dokončeného cvičenia.
Technológia je založená na nepretržitom zaznamenávaní videa z IP kamery do počítača, zatiaľ čo v rovnakom čase sledujeme to isté video avšak s určitým oneskorením. Oneskorenie je možné nastaviť v ľubovoľnom rozsahu od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút.
Video je nahrávané na pevný disk počítača a zároveň prehrávane na monitore počítača. Obraz prehrávaného videa je možné zobraziť na celú plochu monitora, prípadne presunúť prehrávané video na druhý pripojený monitor alebo veľký televízor.
Video sa z IP kamery nepretržite nahráva na disk počítača a dĺžka nahrávania je obmedzená len veľkosťou vášho pevného disku. Automatizovaný proces nahrávania a prehrávania nekladie na trénera žiadne požiadavky a nenarušuje priebeh tréningu.

Prečo použiť spätnú väzbu.

 1. šetrí čas, pretože názorná ukážka má za následok menej potrebných opakovaní
 2. umožňuje vidieť sám seba čím urýchľuje učenie
 3. tréner dokáže vizuálne efektívnejšie vysvetliť čo od športovca očakáva na rozdiel od verbálnej komunikácie
 4. športovci kontrolujú sami seba, navzájom sa porovnávajú a motivujú
 5. jednoduché použitie pri tréningu, stačí len nastaviť oneskorenie
 6. video je možné zastaviť a znova spustiť

Vlastnosti programu LiveDelay

 1. Rýchle nastavenie oneskorenia v rozsahu od 1 až po 120 sekúnd
 2. Rýchla voľba a prepínanie viacerých kamier (pohľadov spredu, zboku)
 3. Výstup oneskoreného videa na ktorýkoľvek externý monitor
 4. Zastavenie a znovu spustenie videa
 5. Automatická voľba rozlíšenia obrazu na základe zvoleného monitora
 6. Jednoduché užívateľské rozhranie

Referencia

Od okamihu ako sme začali použivať tento program, stal sa nepostrádateľným nástrojom pri nácviku techniky korčulovania. Príjemné uživateľské prostredie umožnuje nastaviť program v niekoľých jednoduchých krokoch. Podstata programu spočiva v okamžitej spätnej väzbe, ktorá napomáha hodnotiť techniku korčulovania okamžite počas tréningu. Svoje uplatnenie nájde pri základnom nácviku korčulovania u detí ale aj pri detailnom rozbore techniky korčulovania u profesionálnych hráčov. Stačí už len kliknúť na „Play“ a začať trénovať!

Konstantin Zayatnikov
Hokejové centrum Uragan Petrohrad