Napíšte nám

Laser Education ToolLaser Education Tool

Laser je jednoduchá tréningová pomôcka používaná primárne pri nácviku korčuľovania. Pomáha nám hlavne počas cvičení zameraných na odstarňovania chýb vo fáze sklzu. Tento prostriedok môžeme využiť aj v tréningu herných činností jednotlivca, kde sa tiež snažíme o  dodržiavanie správnej techniky korčuľovania.

Svetelný lúč nám slúži na to, aby hráč uložil korčuľu na vopred stanovené miesto vzhľadom na polohu tela (napr. pod tažisko tela alebo pod rameno). Aplikáciou dvoch laserov dokážeme vytvoriť ideálnu vzdialenosť v akej má hráč ukladať pravú a ľavú korčuľu vedľa seba a tým docieli ideálnu stopu, ktorej šírka kolíše vzhľadom na spôsob korčuľovania (korčuľovanie pri konštantnej rýchlosti – tzv. dlhý sklz, akcelerácia, korčuľovanie vpred vs korčuľovania vzad atď).

Laser zaisťuje okamžitú spätnú väzbu pre hráča ako aj pre trénera a tým pomáha skvalitňovať tréningový proces. Montáž ako aj používanie pomôcky je jednoduché a nevyžaduje náročné zaškolenie.

/