Napíšte nám

Hockey Skating Treadmill Monitoring SuiteHockey Skating Treadmill Monitoring Suite

  1. Jednoduché a zabezpečené vzdialené pripojenie k vášmu korčuliarskemu trenažéru (ďalej len HST) odkiaľkoľvek cez internet
  2. Aktívny monitoring a preventívna údržba
  3. Vzdialené programovanie, konfigurácia a zbieranie dát pre štatistické vyhodnocovanie

Čo je Monitoring Suite?

Skating treadmill Monitoring Suite je systém vzdialenej správy vyvinutý pre korčuliarsky trenažér HST A230 004. Umožňuje monitorovať, riadiť a odstraňovať prípadné chyby vášho HST vzdialene z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Webový portál Monitoring Suite zobrazuje váš HST v reálnom čase, zobrazuje množstvo štatistických ukazovateľov a reportov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://hstremote.hockeydts.com

Vlastnosti a výhody

Hlavným prínosom je šetrenie nákladov na servis a údržbu a monitoring prevádzky! Naši experti dokážu programovať, konfigurovať, riešiť problémy vzdialene cez svoj počítač pripojený k internetu rýchlo a efektívne. To prináša úsporu časovo náročných servisných zásahov, ktoré sa vykonávajú na našej strane bez potreby cestovať k zákazníkovi.

Jednoduché pripojenie

Poskytujeme jednoduché a zabezpečené pripojenie vášho HST na Monitoring Suite cez priemyselný router. Ten je nakonfigurovaný a pripravený na okamžité použitie bez nevyhnutnosti zložitej inštalácie. Ak dôjde k akejkoľvek chybe, okamžite sme o tom informovaní vo forme protokolu chybových správ.

MONITORING SUITE UMOŽŇUJE

WEBOVÝ PORTÁL MONITORING SUITE

Každý užívateľ Monitoring Suite získava automaticky prístup na webový portál HST Monitoring Suite. Na tejto webovej stránke získate prehľadné informácie a množstvo štatistických reportov.

Profylaktika a Automatizované hlásenia

Prehľadná štatistika a grafické zobrazenie užitočných informácií nám poskytne cenné informácie o tom či je zariadenie v poriadku. Komplexný monitoring a starostlivosť o bezchybnú prevádzku je našou prioritou s cieľom poskytnúť vám okamžitý servis kedykoľvek a kdekoľvek.

Profylaktika, je pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosť k zabezpečeniu bezporuchovej a spoľahlivej prevádzke vášho HST. Zjednodušene teda profylaktika znamená „odstraňovanie príčin vzniku porúch“.

Prevencia je tou najlacnejšou cestou, ako udržať váš HST korčuliarsky trenažér v dobrej kondícii. Preto prinášame novú službu vzdialeného monitoringu vášho HST. Naši odborný technici profesionálne a pravidelne posudzujú a kontrolujú množstvo parametrov vášho HST a tak včas odhalia možné príčiny poruchy. Predchádzame tak poškodeniu zariadenia a podstatne eliminujeme náklady na údržbu a prípadný servis.

Spoločnosť HDTS Vám vie zabezpečiť vzdialenú správu vášho HST, čím získavate podporu našimi skúsenými technikmi. Nie je teda potrebné, aby ste mali akékoľvek technické vedomosti, pretože o všetky vaše starosti sa postaráme my v čo najkratšej možnej dobe. Monitorovanie HST inštalovaných našou spoločnosťou nám umožňuje identifikovať prípadný výpadok a okamžite uskutočniť kroky smerujúce k odstráneniu problému. Monitoring Suite webový portál vám na druhej strane umožňuje získať prehľad o vyťaženosti vášho HST a množstvo ďalších zaujímavých štatistických ukazovateľov.

Systém automatických hlásení o servisných udalostiach poskytuje webovú správu a emailovú notifikáciu o potrebných servisných prehliadkach a činnostiach spojených s preventívnou údržbou vášho HST.

O každej činnosti potrebnej k udržaniu bezporuchového chodu vášho HST vás budeme včas informovať emailom. Nezabudnete na nič dôležité a tak predídete prípadným poruchám a ekonomickým stratám v prípade prerušenia prevádzky vášho centra.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://hstremote.hockeydts.com